Vanaf nu is de nieuwe website online, met nog meer verbeteringen, die uit de vragenlijst zijn ontstaan, die vorig jaar is gedaan onder de leden.

Zo zijn de delen die jullie als leden belangrijk vinden overzichtelijker en meer naar voren gebracht.

Laat berichtje achter in het gastenboek hoe je de nieuwe website vind?