Deze vraag is, hoewel hij vaak gesteld wordt, moeilijk te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten.

Precies de activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen.

Het feit dat we bij Scouting aan sport doen, veel aandacht hebben voor buitenleven en interesse tonen voor de natuur maakt van Scouting per definitie nog geen sport- of natuurclub. Scouting probeert alle aspecten uit de maatschappij aan bod te laten komen en biedt de leden iedere week iets anders.

Kortom:  Scouting in ’s Gravenpolder = 100% fun.

Scouting biedt haar (jeugd) leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. Plezier maken, samen werken, avontuur, actief bezig zijn met sport en spel, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s. Iedereen die zich met Scouting bezig wil houden is welkom en voelt zich bij de “Voortrappers” al snel 100% scout.

Spelcode.

Het spel van scouting wordt gespeeld volgens bepaalde spelregels en een spelcode. Hierdoor is het niet mogelijk om vrijblijvend te genieten van de scoutingactiviteiten en is gebondenheid aan de groep noodzakelijk. Deze gebondenheid is terug te vinden in het lidmaatschap, het uniform, de wet, de belofte bij het installeren en de wekelijkse bijeenkomsten (in scoutingtaal: “opkomsten”). Het spelprogramma van scouting is gebaseerd op het gedachtegoed van Baden Powell, de oprichter van scouting. Zoals: ontplooiing en ontwikkeling van het individu, groeiende zelfstandigheid, wet en belofte, veelzijdige activiteiten, hulpvaardigheid, buitenleven en internationale verbondenheid. Scouting wil een maatschappelijk betrokken jeugdorganisatie zijn, die haar leden met het unieke scoutingprogramma een plezierige vrijetijdsbesteding biedt. Omdat scouting al ruim 100 jaar bestaat en om deze spelvisie herkenbaar te houden, is deze recentelijk samengevat in het woord SCOUTS.

 

Omdat we de spelvisie graag vertalen naar een gaaf en uitdagend programma voor de verschillende leeftijdsgroepen, wordt er gewerkt met acht activiteitengebieden: Sport en Spel, Uitdagende Scoutingtechnieken, Expressie, Buitenleven, Identiteit, Internationaal, Samenleving, Veilig en Gezond.

Activiteitengebieden:

overzicht alle gebieden

Scoutingtradities: 

Iedereen kent het wel, de tradities van scouting. Het uniform - wat we tegenwoordig Scoutfit noemen. Het hijsen van de vlag en de verschillende kreten bij bijvoorbeeld het openen en sluiten. Al deze gebruiken hebben een bepaalde betekenis en horen bij Scouting. De gebruiken samen vormen een geheel, ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Ook “De Voortrappers” hecht waarde aan deze gebruiken. Zoals het met heel veel tradities gaat, ze zijn ooit bedacht zoals deze het beste pasten binnen een bepaalde cultuur. Daarom heeft “De Voortrappers” er voor gekozen de tradities in ere te houden, maar wel met oog voor de ontwikkelingen in deze tijd en wordt er aan de ene traditie meer waarde gehecht dan aan de andere. De tradities bestaan onder andere uit:

Open en Sluiten:

Aan het begin van de opkomst wordt er officieel geopend. Na afloop wordt er ook gesloten. Iedere groep doet dit op zijn eigen manier. De Bevers zingen een lied, de Welpen een openingsyell, de Scouts en de Explorers hijsen de vlag. Het open en sluiten geeft een symbolische grens weer, de grens waar het scoutingspel begint.

Installeren:

Je hebt een paar keer meegekeken en -gespeeld bij een speltak en je hebt besloten dat Scouting echt iets voor jou is. Je wordt lid van “De Voortrappers” wat betekent dat je na een paar maanden geïnstalleerd zal worden als Scout. De installatie is een groot feest met allerlei leuke scoutingactiviteiten. Na het doen van de belofte krijg je als echte scout je speltakteken, naambandje van de groep, installatieteken op je scoutfit  en je ontvangt een groepsdas. Als geïnstalleerd scout ben je betrokken bij en voor een langere tijd verbonden aan de groep.

Speltakken:

Zoals je misschien weet zijn er verschillende soorten Scouting: landscouting,waterscouting en luchtscouting. Ook scouts met een beperking kunnen deelnemen aan het Scoutingspel. Binnen een scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen uit een leeftijdsgroep hun spel spelen: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts. Op de verschillende speltakpagina’s vind je informatie over de specifieke speltak.