In de groepsraad worden de jeugdleden van een speltak mede vertegenwoordigd door een ouder/vertegenwoordiger van een jeugdlid in die speltak. Jeugdleden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden kunnen hun vragen of suggesties bij deze vertegenwoordigers kwijt of via deze vertegenwoordigers ter bespreking in de groepsraad aanbrengen. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om de leiding en het bestuur rechtstreeksĀ  te benaderen.

Op het ogenblik zijn de volgende ouders lid van de groepsraad:

Welpen: Vacant
Scouts: Jouke Nieuwenhuijze.
Explo's: Rene Aarnoudse.