Iedereen kent natuurlijk wel het bekende tv-spel "ik hou van Holland".
Bij de Scouts hebben we namelijk bedacht dat er wel een variant op temaken moest zijn namelijk: "ik hou van Zeeland"., om zo eens te kijken wat de scouts van Zeeland wisten en nog niet wisten. Voor dat het spel kon beginnen werden er twee groepen gemaakt namelijk de bolussen en de mossels (heel bekende Zeeuwse namen). Als eerste werd begonnen wmet het stellen van de verschillende vragen over Zeeland. Zoals wat weet men van Zeeland de geschiedenis, sport, nieuwsvragen, bekende zeeuwse gebouwen, de Zeelandbrug, Westerscheldetunnel en de Delatawerken). De vragen werden apart aan iedereen gesteld en maar ook tussen de groep.
Er onstond zo een stevige strijd tussen de groepen van wat men wel en niet wist. Tussen door moesten er natuurlijk ook liedjes worden geraden van bekende en minder bekende Zeeuwse bands. Natuurlijk kon de verjaardag ook niet ontbreken op deze middag. Iedereen werd in feestkleding gehuld en de slingers werden opgehangen. De feestdoos moest om de beurt worden doorgegeven, wie hem als laaste had tsja. Lea mocht beginnen mocht beginnen met het doorgeven van de feestdoor na een goed beantwoorde vraag, want zij is binnenkort als eerste jarig. Natuurlijk moesten er ook bekende en minder bekende Zeeuwen worden geraden.
Het laatste onderdeel met het zelf gemaakte rad moesten er nog een aantal vragen worden beantwoord. Zoals op hoeveel pijlers rust de Zeelandbrug, hoeveel schepen varen er gemiddeld in een jaar door de Westerschelde en uit hoeveel dorpen bestaat de gemeente Borsele. De groepen mogen hierdoor verschillende malen aan het zelf gemaakte rad draaien. Dit leverde zo een groot aantal punten op. De mossels mochten de meeste keren aan het rad draaien en werden dan ook de winnaar van "ik hou van Zeeland" De Scouts hebben zo weer aardig wat geleerd over Zeeland wat ze nog wel en niet wisten.