Deze zaterdagmiddag gingen de Scouts aan de slag met de nieuwe Scoutsinsignes. Binnen Scouting zijn 8 activiteitengebieden (deze zijn voor elke speltak gelijk). Daar behoren voor de Scouts insignes bij. Bij basisvaardigheden niveau 1: 10 insignes, bij de verdiepingsfase, niveau 2 ook 10 insignes en dan heb je nog de speciale insignes. iedere leeftijdsgroep kan dus werken op zijn eigen niveau. Je hoeft dus iets wat al weet niet opnieuw te leren, maar je kan gelijk verder met andere insignes. Zodat het voor iedereen leuk blijft en een uitdaging biedt. De insignes bestaat uit verschillende Chanels die je moet doen. Van 5 Chanels hoef je er maar 3 te doen. Je kan dus van insigne wisselen als je bij een bepaald insignes de channels niet kan en bij een ander wel. De Scouts kozen deze middag voor het insigne uitdagende scoutingtechnieken/pionieren. Iedereen werkte hier aan op zijn eigen niveau en leeftijd. Aan het einde van de middag kon men al verschillende Chanels laten aftekenen. De Scouts hebben nu een eigen map waar alle insignes in staan. Hier kunnen dus kijken hoe ver ze staan, wat ze al gedaan hebben en nog moeten doen. Het wordt hun eigen Scoutsmap, waar ze naast insignes nog verschillende andere scoutingdingen en zaken in kunnen doen.